Tandproblem hos hundar


Ett av de vanligaste problemen hos hundar är Parodontit (tandlossning). Parodontit innebär en fortlöpande nedbrytning av benvävnaden runt tänderna som leder till smärta och tandlossning om den lämnas obehandlad.

Sjukdomen orsakas av bakterier som fäster på och växer på tandytorna (plack eller biofilm/mikrobiologisk plack), speciellt under tandsten i områden under tandköttskanten. Detta, inflammation av tandköttet, kallas kallas Gingivit. Gingivit som inte behandlas kan fortskrida till Parodontit. Det bildas tandköttsfickor och ben och bindväv bryts ner, tandfästet försämras och tanden blir lös (tandlossning).

Gingivit och Parodontit förebyggs i regel med traditionell munhygien samt genom tandstenstagning och polering hos veterinär. Många av hundens kindtänder har flera rötter och det är inte ovanligt att en rot har blivit lös av parodontit men de resterande 1-2 rötterna är friska, – dessa tänder måste ändå dras ut!

Andra vanliga besvär som drabbar våra hundar är frakturer av tänder som nödvändiggör rotfyllnad eller extraktion.