HD/AD Röntgen


Vi röntgar rutinmässigt hundar och i de raser det krävs även Katter för utvärdering av ledbesvär hos Svenska Kennelklubben.

OBS! Glöm inte att ta med stamtavlan vid röntgentillfället! OBS!

De vanligaste leder vi röntgar är höftleder, följt av armbågsleder och på Boxer även knäleder.
Det går till så att sederar djuret (= ger en lugnande injektion). För våra röntgenundersökningar sederas djuren vanligtvis med en kombinaion av Dexdomitor & Torpasol, alternativt Plegicil för de som vill ha det.

Därefter tar vi röntgenbilderna utifrån de krav Kennelklubben ställer. Bland-annat krävs att djurets ID-nummer ska “Brännas in” I bilden så det går inte att skicka bilder där man inte I förväg bränt in dessa uppgifter I bilden.

Efter att djuret röntgats emailas bilderna till kennelklubben. Svar meddelas ägaren direkt från kennelklubben.