Huggormsbett katt – så ska du agera


Varje år är det flera katter som kommer in akut till oss då de blivit bitna av en huggorm. Oftast blir katter bitna i tassarna. Många katter klarar ett huggormsbett bra, men i vissa fall kan det leda till förödande konsekvenser och i värsta fall döden.

Har din katt blivit biten av en huggorm? Kontakta oss här.

Behandling av huggormsbett hos Katt.

Behandlingen av huggormsbett hos veterinär varierar när det gäller katter beroende på hur påverkade de är av bettet. Vissa katter visar inga tecken på cirkulationsstörningar och kan då behandlas med så-kallat ”subkutant dropp” och smärtlindring. Subkutant dropp innebär att vätska ges under huden på katten för att sedan absorberas in i blodet under de närmaste timmarna… Katter som är mer påverkade får samma behandling som hundar, – alltså vila, värme, smärtlindring och intravenöst dropp under noggrann observation på kliniken. Denna behandling görs då i regel 1dygn efter ett huggormsbett. Även katter kan hamna i en typ av chock och bli akut sämre och kan då behöva antiserum eller ibland blodplasma etc. Vi har detta i beredskap på kliniken!

Vad ska jag göra om min katt har blivit biten av en huggorm?

Det kan ta ett tag innan din katt uppvisar symptom på giftet från huggormsbettet, därför är det viktigt att vara uppmärksam på alla udda beteenden. Det vanligaste symptomet är att katten blir slö och att tassen (oftast-) så småningom svullnar upp och blir öm. Försök att hålla katten still, på så vis kan du undvika att giftet sprider sig vidare i kroppen. Om du misstänker att din katt blivit biten av en huggorm är det viktigt att du kontaktar veterinär på en gång. 

Är huggormsbett farligt för katt?

Ja, huggormsbett är farligt för katter och kan leda till förödande konsekvenser. Giftet kan leda till cirkulatorisk chock, skador på hjärtmuskeln, leverskador och i värsta fall döden. 

Eftersom katter i regel inte strövar så långt ifrån hemmet gäller det att försöka minimera platserna där huggormar kan trivas i närheten i nära anslutning till din bostad. Och viktigast av allt, vara uppmärksam på om din katt uppvisar några som helst symptom och uppsöka veterinär så fort som möjligt.