Integritetspolicy


Senaste uppdatering: 2021-03-15

Vi värnar om din integritet. Du som tidigare, nuvarande eller framtida kund hos oss kan känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. I samband med att svenska personuppgiftslagen (PUL) ersattes den 25 maj 2018 av den nya General Data Protection Regulation (GDPR), stärktes rättigheterna du som kund har gällande organisationers personuppgiftsbehandling.

Syftet med denna informationstext är att förklara hur vi, Rembackens Djurklinik AB (Rembackens Djurklinik AB, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), är personuppgiftsansvariga och hur vi behandlar information som på något sätt kan identifiera dig, så kallad Personidentifierande information (PII). Vi vill även upplysa dig om de rättigheter du har och de skyldigheter vi har, gentemot dig. Denna text vänder sig till dig som:

• Är kund hos oss.

• Har varit kund hos oss

• Har använt vårt kontaktformulär och ingår i marknadsföringssatsningar.

• På annat sätt kommunicerar med oss via vår kundtjänst, via e-post, telefon, sms, eller brev.

För oss är det viktigt att värna om din integritet och identitet samt att följa den nya lagen dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar din information, vilka skyldigheter vi har samt vilka rättigheter du har. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Vad är personidentifierande information?

Detta är all information som på något sätt, enskilt eller tillsammans med annan information kan identifiera dig som person. Exempel på enskild information är en bild, personnummer, och passnummer. Exempel på information som behöver stå i kombination med annan information är ditt namn tillsammans med arbetsplats eller namn tillsammans med adress.

Vad lagrar vi för information om dig, varför, och hur länge?

Vår behandling av PII bygger främst på att vi har ingått ett avtal med dig. Antingen är det avtalet aktivt eller avslutat. Vi drivs alltså av vårt intresse att fullborda vår sida av aktiva avtal samt eventuell kommunikation rörande avtal som ej är aktiva längre. 

De lagliga grunder vi har till stöd för att lagra och processa personuppgifter är:

 • Bokföringslagen, där vi åläggs att spara uppgifter för bokföring i 7 år.
 • Jordbruksverkets föreskrifter, SJVFS 2017:22 7:e kap 6:e paragrafen: ”Journalen ska bevaras i minst fem år, räknat från dagen för det sista införandet”.

Personuppgifter som behandlas av Rembackens Djurklinik

Vår behandling av personuppgifter är begränsad till namn, telefonnummer, e-postadress, adress, personnummer och djuridentiteter kopplade till personuppgifterna.

De personuppgifter vi behandlar om dig lagras enbart för internt bruk. Vi lämnar inte ut dem till någon annan organisation annat än vid remissförfarande eller konsultationer samt vid direktregleringar med försäkringsbolag.

Dina rättigheter

Med den nya dataskyddsförordningen får du som individ vissa rättigheter gentemot oss som behandlar dina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter behöver du skicka in en förfrågan till oss där du måste kunna styrka din identitet. När din identitet är styrkt kan vi hjälpa dig med din förfrågan. 

Dina rättigheter ger dig rätten:

 • att se den information vi behandlar om dig
 • att begära förändringar eller rättelser i den informationen
 • att begära ut din information för att flytta den till annat företag
 • att begära att information om dig anonymiseras, om det är möjligt
 • att ta tillbaka samtycke till behandling av din information

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om du önskar information eller borttagning enligt tidigare punkter kan du kontakta oss på reception@rembacken.se.

0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomFortsätt handla