Sjukvårdsväska för Husdjur


Grattis till införskaffandet av marknadens troligen mest kompletta akutväska för djur!

Med denna väska och tillhörande guide är min förhoppning att man ska vara väl förberedd på de allra flesta akuta tillstånd man som djurägare kan råka ut för!

En akutväska fungerar bara om den finns till hands när olyckan slår till så glöm inte att ta med väskan i sommarstugan, på fjällvandring, vid jakt, på båtsemestern eller till-och med skidsemestern om Ert husdjur hänger med!

Väskan med tillhörande guide för akuta tillstånd hos husdjur är i första hand avsedd och sammansatt för hund- och kattägare, men eftersom vi som älskar djur ofta har olika djurslag på samma gång har jag valt att lägga in kanin och häst som möjliga patienter, men inga produkter är skadliga för något djurslag om använda korrekt!

Normaltillstånd

Hund                  Temp 38,9 C, Hjärtfrekvens 60-120 slag/minut. Andning 15-35 andetag/min.
Katt                     Temp 38,5 C, Hjärtfrekvens 160-200 slag/minut. Andning 20-35 andetag/min.
Kanin                 Temp 39 C, Hjärtfrekvens 180-300 slag/minut. Andning 30-60 andetag/min.
Häst                    Temp 38 C, Hjärtfrekvens 30-50 slag/minut. Andning 10-20 andetag/min

Temp:

Ökning kan bero på tex Infektion, Smärta, Stress, Värmeslag etc.
Minskning kan bero på: Nedsatt Ämnesomsättning tex Nedsatt aptit, Blodsockerfall, Hög ålder etc,
Nedkylning

Hjärtfrekvens:

Ökning kan bero på Stress, Smärta, Hjärtsjukdom etc.
Minskning kan bero på: Hjärtsjukdom, Hormonella orsaker, Lågt blodsocker eller Lågt Kalcium, Låg Temp, Förgiftning etc.

Andning:

Ökning kan bero på Värme (flåsar), Lungproblem, Hjärtproblem, Blödning, Smärta, Oro etc,
Minskning, – Ej relevant –

De vanligaste akuta tillstånden hos hund och katt samt 1a Hjälpen.

De vanligaste akuta tillstånden och orsaker hos hund och katt:

Notera: I texten som beskriver respektive akut tillstånd är rubriken färgkodad enligt nedan:

Röd: Akut, åk till veterinär snarast

Gul: Kan vara akut, ibland inte, Besök veterinär inom ca 8-12 timmar

Grön: Besök veterinär inom ca 1 dygn

 1. Allergiska reaktioner
 2. Algblomning
 3. Benbrott
 4. Bitsår
 5. Blödning
 6. Brännskador
 7. Chock
 8. Diskbråck – ryggskador
 9. Diarré
 10. Drunkning
 11. Främmande kropp (pinne, ben etc..) i svalg / hals etc.
 12. Förgiftning
 13. Förlossningskomplikationer
 14. Förstoppning
 15. Hudinflammation
 16. Huggormsbett
 17. Infektion (Tex. Anaplasma, Borrelia, Leptospiros etc)
 18. Insektsbett
 19. Klobrott
 20. Kräkning
 21. Livmoderinflammation
 22. Magomvridning
 23. Mastit / Mjölkstockning
 24. Nedkylning
 25. Sår, Blödande
 26. Sår, ytligt
 27. Tandskador
 28. Trauma
 29. Urinstopp
 30. Utmattning – Blodsockerfall
 31. Uttorkning
 32. Vattenförgiftning
 33. Värmeslag
 34. Sträckning-Stukning
 35. Ögonskador

De vanligaste akuta tillstånden hos hund och katt samt 1a Hjälpen.

Orsak: Allergen kan vara något djuret ätit, insektsbett, ormbett etc.

Symptom: Oftast “typ 1”, anafylaktisk reaktion. Plötsliga utslag, oftast över hela kroppen, ibland besvär med andningen och även blodtrycksfall och kollaps. Dessa reaktioner kommer oftast snabbt – inom 1 timme efter exponering mot allergen.

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast!

1a Hjälpen – inget -.

Orsak: Blågröna alger under- och efter algblomning, oftast Juli-September. Notera att förgiftning kan ske genom att hunden dricker vattnet, men även genom viss absorption genom huden vid tex bad eller att hunden slickar pälsen med gifter i.

Symptom: Oro-darrningar, kräkning, diarre, ibland vinglig-kollaps etc.

Tid: inom ca 15minuter till ett par timmar

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast!

1a hjälpen: Tvätta ren hunden med Klorhex-schampo   Se innehåll 1 Eller diskmedel etc. Ge aktivt kol, Se innehåll 2.

Orsak: Oftast massivt trauma, tex. Påkörd etc, ibland underliggande benskörhet.

Symptom: Hunden kan inte stödja på benet, – smärtsamt!

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast!

Kyla minskar svullnad och ger viss smärtlindring. Använd kylpåse mot frakturen.

1a Hjälpen: Om veterinärbesök dröjer över 30 minuter, –  ” Imobilisera då eventuellt benet genom att applicera ett stödbandage    Se instruktion A.

Orsak: Bett från annat djur.

Symptom: Hos hund, oftast blödande, smärtsamt sår. Notera huggtänder är långa och en liten öppning kan dölja omfattande skador under huden…. Hos katter kan bitsåren vara svåra att se, och katten visar ofta symptom som plötslig hälta efter utevistelse, svullnad eller endast tecken på att “inte må bra” – drar sig undan, nedsatt aptit etc.

Åtgärd Uppsök veterinär, helst inom 8 timmar.

1a hjälpen: Om möjligt, och om hunden tillåter, – Spola rent såret, man kan använda rent vatten eller koksaltlösning. Vatten med klorhexidin i ger bakteriedödande effekt Se innehåll 1, spola såret med spruta.

Efter rengöring, torka rent, applicera bandage. Använd kompress mot såret, Se innehåll 27

Orsak sårskada

Åtgärd Uppsök veterinär om kraftig -.

1a hjälpen: Om kraftig blödning, – högläge och tryckförband Se instruktion C eventuellt användande av stas Se innehåll 6. Kyla kan få minska blodflödet en aning, – använd ev. Kylkompress mot bandaget efter att blödning stoppats. Rengöring ej prio.

Vid mindre blödningar, tex. Om man råkat klippa en klo kort så pulpan blöder, – använd hemostatiskt pulver Se innehåll 7.

Orsak: kontakt med varmt föremål, vätska etc.

Åtgärd: Uppsök veterinär beroende på grad av skada.

1a Hjälpen: Kyl ned med tex is, alt spola med kallt vatten eller i nödfall använd kylkompress Se innehåll 14. Kyl minst 10 minuter.

Applicera bandage med kompress typ: “GEL” mot såret, Se innehåll 27 – val av kompress.

Orsak: olika orsaker, hos husdjur oftast efter trauma och / eller blödning (extern eller invärtes…). Kan även vara tex pga infektion, anafylaxis (- allergi-), hjärtproblem etc.,

Typiskt för Chock är bleka slemhinnor i tex munnen, snabb hjärtfrekvens och nedsatt allmäntillstånd, – svag, vinglig – kollaps. Livshotande!

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast!

1a Hjälpen: Motverka avkylning med nödfilt Se innehåll 7, håll djuret still.

Orsak, Trauma, medfödd benägenhet /“svaghet” i ryggen.

Symptom: Spektrum av symptom framförallt beroende på grad av ryggmärgskompression, nervtrådar till bakben ligger “ytterst” i ryggmärgen och påverkas först. Mild ”pares” (=svaghet), i ena eller båda bakben till helt paralyserad i alla ben. Kan komma plötsligt  (“Typ 1” (farligast och kan i sämsta fall kräva operation inom 12 timmar), eller smygande (“typ 2”).

Åtgärd: Milda fall generellt vila och smärtlindring, tecken på paralys kan behöva akut operation, – Uppsök veterinär snarast!

1a Hjälpen: Håll djuret still.

Orsak: Olika-, oftast ätit något olämpligt, men infektion, stress, allergi etc också vanligt.

Notera att om hunden ätit något olämpligt tenderar det att irritera magsäcken (=kräkning) först, följt av diarré inom ca 1-2 dygn, blodig diarré tyder på att slutet på tarmen (tjocktarmen) är inflammerad.

Åtgärd: Kontakta veterinär om hunden är allmänpåverkad, har ont i magen, inte vill ha mat under mer än 1 dygn.

1a Hjälpen: Oftast svält hunden ca 12 timmar, sedan små portioner ”lättsmält” mat, lite-och-ofta.

Ge Vätskeersättning Se innehåll 8 istället för ”bara”  vatten för att ge viktig energi och mineraler som förloras med diarré. Vätskebehov är ca 60ml/ kg/ dygn.

1a Hjälpen: ha framdelen, – bröstkorg – hals och huvud nedåt så vatten kan rinna ut, tillämpa hjärt-lungräddning Se innehåll 9. Om andas – använd nödfilt Se innehåll 7 och uppsök veterinär snarast!

Orsak: svalt något som är vasst / har kilat fast eller snöre som fastnat i halsen.

Åtgärd: Kontakta veterinär snarast, innan föremålet rör sig vidare i matstrupe – tarm etc..!

1a Hjälpen: Om hunden är lugn och kan Ni tillsammans med en assistent under stor försiktighet att inte bli biten med hjälp av ett trubbigt föremål försöka få bort saker som fastnat tex. mellan tänderna i munnen. Många djurägare har räddat sin hund genom att snabbt och rådigt köra in en hand i munnen och dra ut något olämpligt innan hunden hunnit svälja, – detta är såklart förenat med risk att bli biten och är inget som vi veterinärer officiellt vågar rekommendera….

Notera att veterinär gärna framkallar kräkning om hunden (eller katten) svalt ett trubbigt (Ej vasst….)  föremål som riskerar att fastna i tarmen. Tex. Strumpor, majskolvar, leksaker och till-och-med stora bitar av ben är sådant som lämpar sig att kräkas upp innan de lämnar magsäcken och rör sig vidare ut i tarmen….. Det kan ta allt mellan 1 timme upp till flera dagar (ibland veckor) för ett föremål att lämna magsäcken. Föremål som fastnar i tarmen måste opereras bort. Man kräks bara maginnehåll så det fungerar inte att framkalla kräkning för att få bort ett föremål som sitter i tarmen….

Bland de allra farligaste saker ett djur kan svälja är trådar och snören!

Orsak: Svalt något giftigt, vanligast är tex. Choklad,  Xylitol, Läkemedel, mindre vanligt är tex. Kylarglykol, Vindruvor (russin), Växter (katter),  Råttgift (oftast katter).

Symptom: Beroende på gift, allt från kramper och skakningar, balansstörningar till kräkning-diarre och skador på interna organ som tex. Lever och njurar…

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast! Veterinär framkallar kräkning (Ej korrosiva, frätande ämnen), – men måste göras innan giftet absorberats eller lämnat magsäcken till tarmen..

Efter kräkning vidtar ofta behandling i form av upprepade givor av aktivt kol under flera dagar samt ibland understödjande behandling i form av intravenöst dropp och behandling av förgiftningssymptom (tex. ”Kramplösande vid kramper etc etc),  samt såklart motgift i de fall det finns.

1a Hjälpen: Kräkning oftast viktigast, men har Ni över 1 timme tills kontakt med veterinär / eller djuret har ätit något korrosivt eller frätande (och därmed inte bör kräkas…) – eller om Ni kan behandla på vägen – Ge aktivt kol från akutväskan – Se innehåll 2.

Orsak: Problem att föda ungar, antingen är de för stora, ligger “fel”, mamman har för svaga värkar eller det är för få ungar att starta förlossningsprocessen.

Symptom: Ofta uppenbart, –

Åtgärd: Gröna flytningar från vagina indikerar separation av moderkakor och då är det bråttom till veterinären! Krystar utan unge mer än 90minuter indikerar fel, om djuret går över tiden (mer än 1 dag) – och alltså inte visat tecken på begynnande förlossning – bör det kollas upp hos veterinär.

Veterinär kan titta hur valparna mår med ultraljud, se hur många de är och hur stora de är i förhållande till hundens bäcken  med röntgen etc. Vid behov kan veterinären göra  Kejsarsnitt eller ge värkstimulerande, ofta med iv dropp och kalcium.

1a Hjälpen: Känn efter med fingrarna – känner Ni en unge som inte flyttar sig indikerar det att den sitter fast, i vissa fall kan ungen fostret manipuleras (vridas eller tryckas tillbaka, möjligen dra-) , “Glidmedel” kan hjälpa. Ge gärna modern kalktillskott (följ dosrekommendation för det preparat Ni ger) och druvsocker eller honung.

Orsak: Oftast orsakat av hård avföring fastnar i tjocktarmen, djuret får svårt att Bajsa… / ibland hart hunden ätit något olämpligt, druckit för lite, inte rastats/motionerats etc och ibland finns tex en underliggande förträngning orsakad av tex en förstorad prostata, “nybildning” etc.

Symptom: Krystar och försöker bajsa, ofta mer-och-mer stressad.

Åtgärd: Kontakta veterinär helst inom 8 timmar.

1a Hjälpen: Ge lavemang via anus:  ”Microlax” till liten hund eller katt, flera Microlax till mellanstor hund och eventuellt ”Klyx” till stor hund, – köpes receptfritt på Apotek.

Det är även bra att dessutom ge ”Flytande Paraffinolja” via munnen, – det tar ca 8-24 timmar innan det passerar hela matsmältningskanalen till  nedre delen av tjocktarmen och börjkar lösa upp en förlossning, men det hjälper efter något dygn och hjälper “Längre in” än ett lavemang och kan tex förebygga återfall och är dessutom helt ”ofarligt” att ge…. Ge ca 1ml per 4Kg kroppsvikt ca 4 gånger per dygn tills förstoppningen löst sig.

Notera: Har djuret inte ätit eller druckit på ca 8 timmar pga sin förstoppning bör Ni absolut ge vätskeersättning, Se innehåll 8.

Orsak: Oftast ”HotSpot”, orsakas av Stafylokocker från huden som förökar sig snabbt i fuktig päls vid varmt väder.

Symptom: Smärtsam, ofta ”fuktig, varig” (kallas även ”Våteksem”) – hud, men kan vara dolt under pälsen.

Åtgärd: Uppsök veterinär helst inom 8 timmar.

1a Hjälpen: Om Hunden  tillåter, raka bort pälsen över det drabbade området, rengör med bakteriedödande tex. Klorhexidin-lösning – Se innehåll 1– eller alsollösning, följt av applikation av Manuka-honung Se innehåll 12.

Notera: Många hundar har så ont att de måste sövas ned hos veterinär innan de tillåter rakning och rengöring vid hudinflammation.

Orsak: Bett från orm, oftast på försommaren när ormarna är slöa, Hundar oftast nos, katter oftast framtass. Mängd gift varierar från ”inget” till ”mycket”.

Symptom: Om gift injicerats uppstår en kraftig svullnad vid bettstället, Djuret blir hängigt, kan få bleka slemhinnor, smärta. Förloppet tar ca 10-30 minuter.

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast! Hundar känsligare än katter.

Försök behålla lugnet, stress hos djuret gör att giftet sprids snabbare. Håll gärna bettstället under hjärtats nivå.

Notera att studier avseende användande av kortison efter huggormsbett ej kunnat påvisa positiva- eller negativa effekter av kortisonbehandling och kortison rekommenderas i allmänhet inte. Kortison ersätter inte intravenöst dropp, smärtbehandling etc som ges hos veterinär!

1a Hjälpen. Håll djuret i stillhet. Rör inte bettstället. Använd eventuellt ”Nödfilt” – Se innehåll 7.

Orsak: Oftast bakterier, ibland virus.

Symptom. Allmäninfektion visar sig ofta som feber, ibland svullna lymfkörtlar, lite mörka slemhinnor, ibland ledsmärta, om mag- och tarmar involverade ofta diarre (+/- kräkning), andningsbesvär vid lunginflammation etc etc.

De infektioner vi oftast ser på jourtid är oftast Borrelia & Anaplasma hos hund, och symptomen är då ofta feber, nedsatt aptit, ibland ledvärk och svullna lymfkörtlar.

Hos katt ser vi oftast Kattsnuva, ibland Salmonella men det finns en mängd olika möjliga infektioner hos både katt- och hund.

Åtgärd: Uppsök veterinär, tid till besök beror helt på hur dåligt djuret är, men tex. En kroppstemp över 40 C, ihållande kräkningar, kollaps, ingen aptit, buksmärta etc är alla exempel på indikationer att besöka veterinär snarast!

1a Hjälpen: Ge Elektrolytlösning –  Se innehåll 8 – ofta mat lite-och ofta, låt djuret vila, kolla kroppstemperaturen ca en gång varannan timme.

Orsak, bett av tex. bin eller getingar etc.

Symptom: Smärta, rodnad och lokal svullnad.

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast om många stick och absolut om djuret blir hängigt eller uppvisar tecken på andningspåverkan!

Notera

1 Hjälpen / behandling av få stick:  Badda med våtservett mot inseksbett,   Se innehåll 11.

(Notera, den “hårda, yttre” delen av klon kallas “Klokapseln”)

Orsak: Trauma, – oftast hund, fastnar med en klo och den går av, oftast vid “klobasen”

Åtgärd: Besök veterinär helst inom 1 dygn.

1a Hjälpen: Vid mindre skador – längre fram på klon, – applicera “stop bleed Pulver –  Se innehåll 6 . Veterinärbesök är sällan nödvändigt.

Vid skador vid klobasen, – Gör rent skadan antingen genom att spola med Natriumklorid-lösning alt klorhexidin-lösning Se innehåll 1, applicera ett tassbandage Se instruktion B med steril kompress mot skadan för att hålla rent, hindra att hunden slickar samt stoppa blödningen. Uppsök veterinär helst inom 1 dygn.

Orsak: Olika, – Ätit något som kan irritera magslemhinnan (FFA Hundar),  stopp i tarmen, eller problem med balans (åksjuka etc), underliggande sjukdom hos interna organ som tex. Bukspottskörtel eller Njurar etc.

Se även under “diarre” .

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast vid kräkning mer än 2 per timme, eller kräkning med blod i eller om hunden inte får behålla maten, blir hängig etc. Vid mildare fall svält hunden 6-8 timmar och ge “vätskeersättning”, – Se innehåll 8.

Orsak:Ansamling vätska i livmodern i perioden efter löp hos tikar ofta äldre än 8 år, vätskan blir infekterad med E.Coli som växer snabbt i den miljön och ger en svullen,  livmoder och livshotande infektion.

Symptom: Generellt aptitlös,. Lite hängig, ibland ökad törst, ibland feber.

“Öppen Pyo” har variga flytningar, ca 90%.

“Stängd Pyo” har inga flytningar, ca 10%

Åtgärd: Besök veterinär snarast!

Veterinär rekommenderar kastration eller hormonbehandling.

1a Hjälpen: Finns egentligen inget att göra.

Orsak: FFA stora hundraser, Magsäcken vrider sig och snörper åt maststrupe och tarm, fylls med gas och trycker på lungor och stora blodkärl, snabbt livshotande! Förebygg genom att aldrig låta hunden springa runt inom 2 timmar efter att ha ätit.

.               Symptom: Hund “försöker kräkas” men inget kommer upp., alltmer hängig, bleka slemhinnor,  snabb andning, Går fort!

Åtgärd: Uppsök veterinär så fort det bara går!

1a Hjälpen: Är hunden mycket dålig kan det ge några extra minuter att sticka hål på magsäcken med en Kanyl (ihålig nål…..) – om man har en sådan (Handel med kanyler regleras av läkemedelsverket).

Orsak: En juverdel blir svullen, öm och hård, ofta pga avbrott i mjölkflödet och ibland med infektion. Kan drabba tikar och mer sällan honkatter, oftast i samband med diande av ungar men ibland vid skendräktighet.

Åtgärd:  Använd varm-och kall kompress, Se innehåll 14. Försök att få ungar att dia alla spenar, ibland kan det hjälpa att försiktigt “mjölka ur” en spene för att minska trycket.

Orsak: Vistelse i kyla, ramlat i kallt vatten. Kroppstemp under 37,2 grader.

Behandling: Ta hunden till en varm miljö, se till att den är torr,

Tillför värme, tex kroppsvärme, varmvattenflaska (max 50 grader-), Ge gärna lite varm vätskeersättning i munnen, ca 40 grader, Ej ”Het”, Se innehåll 8.

Svep om nödfilt Se innehåll 7.

Orsak: Vasst trauma, tex. “Skärsår”

Symptom: Djuret blöder, muskler syns.

Åtgärd:.Besök veterinär beroende på blödningens omfattning och sårets djup, – djupare sår = större skador!

1a Hjälpen: Stoppa blödningen så fort som möjligt, genom att applicera tryck mot blödningen, oftast med kompress som hålls på plats med bandage. Se instruktion C.

När blödningen stoppas lämnas bandaget kvar på vägen till veterinär vid kraftigare blödning / mindre blödningar kan nu åtgärdas genom att spola med klorhexidin-lösning följt av koksaltlösning eller rent vatten Se innehåll 1 & 15.   Notera att även hundar kan drabbas av tex stelkramp så sårrengöring är viktigt! After rengöring applicera Manuka- Honung i sårhålan Se innehåll 13 och slutligen gärna en steril kompress samt ett enkelt bandage Se instruktion B. Notera: Kraftigt Blödande sår rengörs inte utan man prioriterar att stoppa blödningen, – Rengöring kan göras senare tex. Hos veterinär / när blödningen stannat.

Håll koll på tecken på infektion, tex  om såret blir vätskande, illaluktande etc.

Orsak: Trauma, “skrap” etc.

Symptom: Ett ofta smutsigt, endast milt blödande sår över en större yta, typ “skrubbsår”.

Åtgärd: Raka gärna bort pälsen, rengör såret helst med klorhexidin-lösning Se innehåll 1, möjligen våtservett Se innehåll 12, efter rengöring spola med koksaltlösning för att ge en bra miljö för läkning. Honungssalva är utomordentlig Se innehåll 13, men andra typer av sårsalvor som tex. “Aloe vera”, “idomin-salva” etc fungerar också. Applicera kompress & bandage vid behov Se instruktion B.

Orsak: Trauma mot tand… / ofta slagsmål eller lek…

Symptom: Avslagen eller lös tand, blöder ofta.

Åtgärd: Uppsök veterinär, tidigare behandling ökar chansen att rädda en skadad tand. En avslagen tand kan ofta räddas genom att skadad pulpa tas bort och tanden förseglas. Är tanden lös måste den dras ut.

1a Hjälpen. Stoppa blödningen om möjligt, använd tex. En kompress typ Se innehåll 27

Orsak: Tex. Trafikskada, vildsvinsskada etc.

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast!

1a Hjälpen: Standard “ABC-regeln”: Andning: Se till att djuret har fria luftvägar, vid behov gör Hjärt-Lungräddning – Se instruktion D.

Blödning: – Stoppa med kompress och bandage, tryck Se instruktion C.

Chock: Använd Nödfilt, håll djuret varmt

Stabilisera brutna ben med stödbandage Se instruktion A.

Orsak: Hos hund, oftast urinsten, hos katt oftare inflammation- svullnad, “slemplugg”, kan vara sten-.

Symptom: Djuret försöker kissa alltmer desperat – endast lite- eller inget urin kommer-, kan vara svårt att skilja från “urinträgningar vid urinvägsinfektion….

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast!

1a Hjälpen: Ev känn på urinblåsan, – bakre del av buk, undertill mellan bakben, stor urinblåsa indikerar stopp-.

Orsak: Fysisk aktivitet – tex Jakthund / Agility annat…..

Symptom, kollaps, hängig, +/- flåsar.

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast om inte börjar återhämta sig inom 20-30 minuter.

1a Hjälpen: Ge elektrolytlösning Se innehåll 8, (innehåller även glukos-). Ni kan även ge Manuka-honung i munnen, den är ätbar… Se innehåll 13.

Orsak: Dåligt vätskeintag pga feber, smärta etc, Förlust av vätska pga kräkning och/eller diarre, Njurfel, diabetes, värme etc.

Symptom: Hängig-kollaps, nedsatt aptit, minskad hudelasticitet, insjunkna ögon, torra slemhinnor etc.

Åtgärd: Uppsök veterinär snarast.

1a Hjälpen: Ge elektrolyt-lösning, Se innehåll 8.

Orsak: Ofta en exhalterad hund som lekt i vatten och druckit “för mycket”

Symptom: Vinglig-ostadig, hängig, kräks

Åtgärd. Livshotande, – uppsök veterinär snarast!

1a hjälpen: Ge “Elektrolytlösning, Se innerhåll 8 dubbel koncentration (blanda med halva mängden vatten-).

Orsak: Värme, tex. Lämnad i varm bil eller lägenhet etc. Trubbnosiga hundar mest utsatta!

Symptom: Kollaps, Temp över 40 C, Flåsar tungt, chock – bleka slemhinnor, vinglig, dreglar etc.

Åtgärd: Ta till veterinär snarast!

1a Hjälpen (Viktig!): Ta djuret till svalt ställe, Kyl ned med svalt, inte kallt – vatten, 15-16 grader optimalt!

Ge vätskeersättning Se innehåll 8.

Orsak: Spring / lek / jakt etc. Muskelfiber sträcks ock brister, vanligast med “iliopsoas” – muskeln – (bakben), och “biceps”, samt “infraspinatus” (framben).

Symptom: Akut hälta i samband med aktivitet.

Åtgärd: Kontakta veterinär inom 1 dygn.

1a Hjälpen: Kyl ned det ömma området, använd Kylpåsar, Se innehåll 14.

Vila.

Orsak: Trauma mot öga (tex en gren-,  slagsmål etc.), skräp i ögat etc

Symptom: Akut smärta från ögat, djuret blinkar, ögat rinner och ser rött ut.

Åtgärd: Kontakta veterinär snarast! .

1a Hjälpen: Ögonskölj för att ta bort ev skräp, Se innehåll 1.

0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomFortsätt handla